A festő korszerűsége

2008. március 29.
Kórusz József festőművész kiállítását Glatz Ferenc nyitotta meg a tihanyi Bencés Apátság Galériájában. Történeti visszatekintésében méltatta az egyház, a szerzetes-rendek kultúra-teremtő tevékenységét, a bencések közművelődési aktivitását. Kórusz József festészetét pedig egy mesevilághoz hasonlította, ahol ember és természet harmóniában él.
Tovább... »

Társadalmi és ökológiai kihívások tegnap és ma

2008. március 27.
A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola XI. Nemzetközi Tudományos Napok Vállalkozások ökonómiája című nemzetközi tudományos konferenciáján Glatz Ferenc Társadalmi és ökológiai kihívások címmel tartott bevezető előadásában a 21. század társadalmi és ökológiai kihívásairól beszélt.
Tovább... »

Elnökválasztás az MTA Társadalomkutató Központban

2008. március 18.
Az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsa – a kutatóközpontot létrehozó intézetek igazgatói, valamint akadémikusai – egyhangúlag ismét Glatz Ferencet válasz-totta elnöknek, a 2008–2012 időszakra.
Tovább... »

A környezetügy középtávú stratégiája

2008. március 11.
Az MTA és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vitafórumának résztvevői a környezetügy középtávú stratégiáját vitatták meg Glatz Ferenc elnökletével. Glatz az Akadémia közhasznát éppen abban látja, hogy a közép- és hosszú távú szakmai programokat előkészíti és véleményezi. Bevezetője után Fodor Gábor miniszter, Láng István, Somlyódy László, Várallyay György, Vida Gábor akadémikusok tartanak előadást.

Könyvbemutató

2008. március 7.
Prof. Dr. Schőner Alfréd főrabbi Égszínkék című kötetének Írók boltjabeli bemutatóján Glatz Ferenc méltatta a szerzőt és könyvét.
Tovább... »

Iskola és vállalkozás a Dél-Alföldön

2008. március 5.
2008. március 5–6. Glatz Ferenc 2005-ben Párbeszéd a vidékért címmel több tanulmányt készített és publikált egy új vidékpolitika alapjairól. A most könyvbe szerkesztett írásokat a mai helyzetet bemutató riportokkal egészíti ki. Ennek során interjút készít Nagyszénáson Ráczné Gálik Márta igazgatónővel, Müller Tiborral, a Szarvas-Fish Kft. igazgatójával, Szabó Róberttel, a szarvasi Halászcsárda, valamint a cserkeszőlősi szálloda tulajdonosával és Kasuba Róbert plébánossal

Engel Pálról, a történészről és a barátról

2008. február 27.
70 éve született Engel Pál történész. A 2001-ben elhunyt barátról és szerzőtársról, társadalmi indításáról, sorsáról, emberi tartásáról és a magyar középkorkutatásban elfoglalt helyéről Glatz Ferenc emlékezett meg a Népszabadság február 27-i számában, egyben bemutatva a múlt század utolsó évtizedeinek történész generációját.

Aprófalvak a magyar településszerkezetben

2008. február 26.
A Párbeszéd a vidékért Egyesület és az MTA Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága Aprófalvak lépéskényszerben címmel konferenciát rendez, amelynek házigazdájaként bevezetőt mond Glatz Ferenc. A rendezvény előadói: Kovács Katalin, G. Fekete Éva, Hamar Anna, Váradi Mónika, Virág Tünde és Zongor Gábor.
Tovább... »

Magyar történettudomány európai dimenziókban

2008. február 22.
A Magyar Történelmi Társulat alapításának 140. évfordulója alkalmából rendezett konferencia nyitóelőadásában Glatz Ferenc azokat az új tendenciákat mutatta be az angol, a francia és a német történetírásban, amelyek az európai integráció kiteljese-désének hatására jelentkeznek. Az európai, illetve világtörténelmi látókör, az új planetáris és kontinentális tematikák, a szükséges új készségek jelenlétét kereste a mai magyar történettudományban.

Nemzetközi konferencia előkészítő megbeszélései

2008. február 14.
Glatz Ferenc Pozsonyban Dušan Kováčcsal, a Szlovák Tudományos Akadémia alelnökével folytat megbeszélést az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának 90. évfordulójáról június 25-ére összehívandó nemzetközi konferenciáról.

 

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 / 25