Víz, táj, társadalom – Konferencia a vízről

2010. március 2.
Az MTA Nemzeti Stratégia Tanulmányok Programbizottsága, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöksége és a Budapesti Európa Intézet élénk érdeklődéssel kísért konferenciáján Glatz Ferenc Víz és társadalom című előadásában nagyívű áttekintést adott az 1960–90-es évek vizekre – kezdetben a tengerekre-óceánokra, majd egyre inkább az ivóvízre – vonatkozó nemzetközi stratégiai elképzeléseiről.

Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945–1990

2010. február 23.
Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945–1990 (2004) címmel nagyszabású forráskiadvány-sorozat indult Glatz Ferenc szerkesztésében. Az első kötet (Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok, 1945–1989) bemutatóján a szerkesztő a vállalkozás fő célkitűzéseit a következőkben jelölte meg: a szovjet rendszer összeomlása után a történettudomány okadatolt munkákkal, rendszerszintű szemlélettel – azaz a világtörténelem, ezen belül is a szovjet zóna összefüggéseibe elhelyezve – mutassa be a magyar társadalom 1945 utáni történelmét. A rendszerszintű áttekintés igénye egyben azt is jelenti, hogy az élet különböző területeinek történéseit az állami politikai, gazdasági-termelési, társadalmi, kulturális események szintézisében láttassa. A sorozat – a szerkesztő szándéka szerint – egyben a korszakkal foglalkozó, arról megalapozott szakmai ítéletet alkotni képes fiatal és idősebb kutatók műhelyét is megteremteni hivatott.

Párbeszéd a vidékért – határokon átnyúló vidékfejlesztés

2010. február 19.
Megjelent a Párbeszéd a vidékért folyóirat 2010/1. száma – benne a 2009. novemberi szabadkai Országos Vidéki Fórum előadásai: szerb–magyar kapcsolatokról, határokon átnyúló vidékfejlesztésről, a vajdasági hálózatépítésről, Glatz Ferenc bevezetőjével és zárszavával.

Szerbek és magyarok együttélése

2010. február 19.
Megjelent a História folyóirat 2010/12. száma, központi témája a délvidéki magyarszerb együttélés. Glatz Ferenc vezércikke Szerbmagyar történelmi repertórium címmel olvasható.

Szövetkezetek: múlt és jövő

2010. január 29.
A szentesi Árpád Agrár Zrt. fennállásának 50. évfordulója alkalmából  tartott ünnepi közgyűlésen Glatz Ferenc, az MNVH elnöke A szövetkezetek 1960–2010 között címmel tartott előadást.

A rendszerváltoztató kormány minisztere

2010. január 16.
Glatz Ferencet mint a második Németh-kormány művelődési miniszterét kérdezte Elek István szerkesztő az MR1 Rendszerváltoztatók – 20 év után című műsorában.

Értékelés és tervek – az MNVH kibővített vezetői kollégiumi ülése

2009. december 16.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kibővített Vezetői Kollégiuma évzáró ülésén beszámolókat hallgatott meg a 2009. év kiemelt programjairól és munkatervet hagyott jóvá a 2010. évre.
Tovább... »

Fiatalok vidéken – a megújulás kulcsa

2009. december 9.

Fiatalok vidéken címmel rendezett konferenciát a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége Budapesten. A rendezvény előadói a fiatal gazdák helyzetéről, jövőképéről és a vidéki közéletben vállalt szerepükről beszéltek. A konferencia nyitóelőadásában Glatz Ferenc utalt arra, hogy az Európai Unió csak az ezredfordulón kezdett szociálpolitikával és kultúrpolitikával foglalkozni, és ennek részeként kiemelten a fiatal korosztállyal. A fiatalságot ekkortól kezeli sajátos közegként (biológiai fejlődésében, családi problémáiban, közösségépítésében), és lassan kiemelt hangsúlyt kapnak a fiatalok az ágazati politikákon – így a vidékpolitikán – belül is. Glatz rámutatott: sokan még mindig nem látják, hogy a vidéki térségekbe irányuló humán tőkének és közösségépítő tevékenységnek komoly gazdasági haszna van. A mezőgazdálkodó vidékiekről kialakított elképzeléseinknek sokszínűbbé kell válniuk – ehhez pedig innovatív vidéki fiatalokra van szükség.


MNVH tájékoztató az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságában

2009. december 7.
Glatz Ferenc, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke tájékoztatást adott az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának a Hálózat megalakulásának előzményeiről, a civil szervezet tevékenységéről, valamint a működését meghatározó jogi és költségvetési helyzetről. Az MNVH elnöke megerősítette: a Hálózat további tevékenységének sikere érdekében önkormányzatiságot és köztestületi státust célszerű biztosítani. A részletes elnöki tájékoztatót követő bizottsági vitát összefoglalva Font Sándor elnök elismerését fejezte ki az MNVH eddigi munkájáért és támogatásáról biztosította a szervezetet.
Tovább... »

A Közös Agrárpolitika jövője – Domonyvölgyi konferencia

2009. december 2.
A Közös Agrárpolitika jövője címmel rendezett konferenciát a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat. A domonyvölgyi Lázár Lovasparkban tartott rendezvényen Glatz Ferenc, az MNVH elnöke Agrárpolitika, vidékpolitika és vidékfejlesztés c. előadásában olyan európai uniós közös agrárpolitika kialakítását sürgetett 2013-ra, amely alulról fölfelé építkezik, és amelyben a társadalom különböző csoportjainak és a régiók egyes kistérségeinek érdekei egymáshoz illeszkedve kapnak helyet.

 

    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 25