Megállapodás a vajdasági kutatások támogatásáról

2011. május 31.
Glatz Ferenc akadémikus, az MTA Történettudományi Intézete igazgatója, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke és Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szabadkán megállapodást írtak alá. A megállapodás célja, hogy az 1941–1948 között a Vajdaságban elkövetett vérengzések és atrocitások pártatlan feltárását szolgáló kutatásszervezési bázist teremtsen és partnerintézményt szerezzen Szerbiában. A megállapodás értelmében a vajdasági operatív kutatásokat, adat- és visszaemlékezés-gyűjtést az MNT koordinálja és finanszírozza, annak szakmai felügyeletét az MTA TTI végzi.
 
MEGÁLLAPODÁS
 
1. A Magyar Nemzeti Tanács (amelyet Dr. Korhecz Tamás elnök képvisel) és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete (amelyet Dr. Glatz Ferenc, akadémikus, igazgató képvisel) megállapodnak arról, hogy a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság 1941–1948-as időszakra vonatkozó kutatásainak keretében, a Szerbiában folytatandó levéltári kutatásokat és visszaemlékezés-gyűjtést szervezetileg a Magyar Nemzeti Tanács fogja össze, mint a szerbiai magyarság kulturális autonómiájának legfőbb szerve.
 
2. A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban MNT) a kutatások és a gyűjtés feladatainak közvetlen ellátására, az általa alapított, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet (a továbbiakban Intézet) kéri fel.
 
3. Az MNT vállalja, hogy lehetőségeihez mérten, elsősorban magyarországi pályázati forrásokból, költségvetésében biztosítja az Intézet számára a kutatásokhoz és a gyűjtéshez szükséges pénzügyi forrásokat.
 
4. Az MTA Történettudományi Intézete javaslatára az Intézet a következő feladatokat látja el és a következő szolgáltatásokat nyújtja:
a) a levéltári kutatás és a visszaemlékezés-gyűjtés pénzügyi adminisztrációja, a pénzügyi támogatás érdekében benyújtandó pályázatok technikai előkészítése, (az elnyert pályázati támogatások elszámolásával)
b) a feltárt levéltári források másolatainak, valamint a visszaemlékezések szakszerű megőrzése és kutatók számára hozzáférhetővé tétele.
c) rendelkezésre bocsájtja mindehhez szükséges infrastrukturális bázisát.
5. Az MTA Történettudományi Intézete és az MNT egyetértenek abban, hogy az Intézet együttműködik a regionális levéltárakban folyó kutatómunkát koordináló zentai Történelmi Levéltárral és a Tartományi Levéltár kutatócsoportjával, valamint, hogy az Intézet a visszaemlékezés gyűjtéssel a Kiss Lajos Néprajzi Társaságot bízza meg.
 
6. Az MNT biztosítja, hogy a kutatómunka és a visszaemlékezés-gyűjtés szakmai felügyeletét az MTA Történettudományi Intézete és az MTA Néprajzi Intézete látja el. E két intézet biztosítja a benyújtandó pályázatok tudományos szakmai segítségét.
 
7. Az MTA Történettudományi Intézete kijelölt munkatársai útján folyamatosan biztosítja a levéltári kutatások módszertani támogatását és szakmai koordinációját. Segíti a visszaemlékezés gyűjtés irányainak meghatározását.
 
8. Az MNT és az MTA Történettudományi Intézete a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottsággal együttműködve elősegíti, hogy a levéltári kutatásokban résztvevő szakemberek a tartományi levéltárban és a regionális levéltárban akadálytalanul hozzáférhessenek a témához tartozó anyagokhoz.
 
9. Az MTA Történettudományi Intézete és az MNT folyamatosan tájékoztatják egymást a maguk vállalta feladatok teljesítéséről.
 
10. Az MTA Történettudományi Intézete publikációs sorozatok, tudományos konferenciák, konzultációk és műhelybeszélgetések szervezésével honlap fenntartásával (www.magyarszerbmult.hu) biztosítja eredményeinek széles körű megismertetését.

Kelt Szabadkán, 2011, május 31.

Dr. Korhecz Tamás                                                 Dr. Glatz Ferenc
         elnök                                                                    igazgató
Magyar Nemzeti Tanács                                MTA Történettudományi Intézete