Reformszövetség – Társadalompolitikai munkacsoport alapítása

2009. március 23.

Glatz Ferenc vezetésével megalakult a Reformszövetség társadalompolitikai munkacsoportja. Célja: diagnózist adni és prognózist kidolgozni arról, hogy a jelenlegi szociális, egészségügyi és kulturális ellátórendszerek változatlan feltételekkel meddig finanszírozhatóak, hol vannak a rendszerben anomáliák, és milyen várható hatást gyakorolnak azokra a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságok. Milyen új értékrendek jelennek meg a világban, amelyekhez a rendszereket igazítani kell.

ÁLLÁSFOGLALÁS
 
A Reformszövetség 2009. március 23-án megalakította Társadalompolitikai Munka-közösséget. A munkaközösséget Glatz Ferenc alapító tag, a javaslat kidolgozója vezeti. A munkaközösség a következő hetekben diagnózist és prognózist kíván összeállítani arról, hogy a jelenlegi szolgáltatási és szociális rendszerre milyen hatást gyakorol a pénzügyi válság, és a rendszer változatlan formában meddig finanszírozható. Felméri a tervezett – és a Reformszövetség Gazdaságpolitikai Munkaközössége által javasolt – államháztartási változtatások kihatását a társadalom egyes, mindenekelőtt hátrányos helyzetű csoportjaira. Alternatív javaslatokat dolgoz ki az ellátó rendszerek reformjára. Glatz előterjesztése alapján négy témakört dolgoznak fel.
  • A szegénység anyagi-kulturális-erkölcsi helyzetére gyakorolt hatás. (Elkerülendő, hogy ezen rétegek alól kiszakadjon a szociális háló.)
  • Nyugdíjasok, illetve idős emberek jövője. (Akik már nem tudnak igazodni az új kihívásokhoz, pályamódosítási igényekhez.)
  • Vidéki térségek fejlődése-hanyatlása (Különös tekintettel a kistelepülésekre és a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre.)
  • Munkaerőképzés és munkaerő-átképzés rövid és középtávú programja. Az új igények felmérése. (Foglalkozáspolitikai irányelvek és intézkedéscsomag javaslata.)
A munkaközösség a négy témakört párhuzamosan dolgozza ki. Törekedni fog arra, hogy a társadalompolitikai, demográfiai, képzési és térségi-vidékpolitikai szempontok koherens rendszert eredményezzenek. Hasonlóan a gazdasági csomagtervhez.
Glatz hangsúlyozta: a gazdaságpolitikai csomag alapelvei nem csorbulhatnak. Meg kell őrizni az állam fizetőképességét, megakadályozni a további eladósodást, felszámolni az állami beruházások terén a presztízs- és értelmetlen beruházásokat, elsősorban ezzel csökkenteni a kiadásokat. A takarékosság mellett sürgősen szükséges a vállalkozást élénkítő és munkahelyteremtésre ösztönző adópolitika, a bürokrácia drasztikus csökkentése, valamint új szakmunkásképző és átképző rendszer kiépítése. A szociális rendszer igazságossága számukra azt jelenti: a rászorultság elve érvényesüljön.
(A Reformszövetség alapítóinak közgyűlése március 18-án fogadta el Glatz indítványát és állást foglalt a „sürgősség” és a „kidolgozás szakszerűségének” összhangja mellett.)