The Revolutions of 1989 – Rendszerváltás-konferencia Bécsben

2009. október 1.
Az Osztrák Tudományos Akadémia 2009. október 1–3. között nemzetközi konferencián emlékezett meg az 1989. évi „forradalmakról”, a rendszerváltó év világtörténelmi eseményeiről, azok összefüggéseiről. A konferencián történészek, az USA, valamint a Szovjetunió volt vezető politikusai, politológusai vettek részt. Az első estén, több száz főnyi közönség előtt tartott kerekasztal-beszélgetésen Glatz Ferenc – Tadeusz Mazowiecki volt lengyel miniszterelnök és Jiři Dienstbier, volt csehszlovák külügyminiszter társaságában – vett részt egykori szereplőként a több órás eszmecserében

1919 az egyetemes és a magyar történelemben

2009. szeptember 24.
Glatz Ferenc volt a kezdeményezője-házigazdája és első előadója Az 1919. év az egyetemes és a magyar történelemben címmel rendezett, a neves hazaiak mellett osztrák, szlovák és német történészek részvételével tartott nemzetközi konferenciának. A rendezvény harmadik állomása volt annak a sorozatnak, amely a történeti Magyarország felbomlását és a közép-kelet-európai nemzetállami rendszer születését (1918–1920) tárgyalja a szomszédos országok szakértőivel együtt. A találkozók célja, hogy a történettudományban is meglevő, korábbi nemzeti „falanxokat” lebontva a térség közös kérdésköreiről – nem megkerülve a „kényes témákat” sem – a szomszédos országok történészeivel lehessen szó érteni. (A konferenciasorozat záró eseménye 2010 nyarán: A versailles-i békerendszer, 1920.)

Szabadkai vidékfejlesztési fórum előkészítése

2009. szeptember 21.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat első évi programjában szerepel a vidékpolitika összekapcsolása a határokon túli magyarságpolitikával, a határok két oldalán elhelyezkedő magyarság szállásterületeinek kiemelt gazdasági-kulturális fejlesztése. A programot előterjesztő Glatz Ferencet Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hívta meg. A küldöttség megbeszélése során döntöttek az első határokon túli vidékfejlesztési konferencia (Országos Vidéki Fórum) megrendezéséről Szabadkán. A Vajdaságban – igaz, még az Európai Unió határain kívül – európai rendszerű, jól működő vidékfejlesztési hálózat működik (fő szervezője Bunford Tivadar), amelynek tapasztalatai igen tanulságosak lehetnek a hazai vidékfejlesztési szakemberek számára is. A fórumra előreláthatóan 2009. november végén kerül sor.

Integráció-történeti szakirány indítása az ELTE-n

2009. szeptember 17.
Glatz Ferenc tartotta a Bevezetés az európai integráció történetébe és intézményrendszerébe címmel az ELTE BTK történész hallgatóinak meghirdetett új MA-szakirány bevezető előadását. A szakirány a maga nemében egyedülálló Magyarországon, sőt nemzetközi összehasonlításban is hiánypótló képzésnek tekinthető. A szakirány oktatási feladataiban az indítványozó Glatzon kívül részt vesz: Szász Zoltán, Pók Attila, Csorba László, Dömötörfi Tibor – mindnyájan a Történettudományi Intézet munkatársai –, valamint a szak szervezését vezető Krász Lilla egyetemi docens, illetve Kiltz Beáta. A magánalapítású Europa Institut Budapest térítésmentesen szervezi és vezeti a képzést az intézet bérelte egyetemi helyiségekben.

Herbert Batliner Magyarországon

2009. szeptember 15.
Senator Dr. Dr. Herbert Batliner, a Budapesti Európa Intézet egyik alapítója – aki idén töltötte be 80. életévét – Budapestre látogatott, hogy találkozzon az intézet vezetőivel és munkatársaival. Glatz Ferenc az intézet új bérleményében, az ELTE felújított épülettömbjében fogadta a lichtensteini szenátort, ahol baráti beszélgetésen az elmúlt évek intézeti programjait és kutatási témáit, az egyetemi Európa-stúdiumok és a fiatal kutatók helyzetét vitatták meg.

II. Rábaközi Gazda Napok

2009. augusztus 28.
Kapuvár önkormányzata és az Agrármunkaadói Szövetség 2009. augusztus 28–30-án immár második alkalommal rendezte meg a Rábaközi Gazdanapokat Burgenlandból és Szlovákiából érkező vendégek, valamint környékbeli termelők, kiállítók és gazdák részvételével. A rendezvényen részt vett és felszólalt Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, Gőgös Zoltán, az FVM államtitkára. A rendezvény első napján Glatz Ferenc megnyitó beszédében elmondta, hogy új megvilágításban kell gondolkoznunk lokalitásról, helyi társadalomról és globalitásról, be kell látnunk, hogy a lokális társadalmak fejlesztése közérdek. A vidékfejlesztés nem csak a vidéken élő emberek javát szolgálja, és közhaszna miatt kiemelten kell támogatni.

Pozsonyi tárgyalások kisebbségi és történész fórumokról

2009. augusztus 5.

Glatz Ferenc pozsonyi látogatása két fontos találkozóra is alkalmat adott. Csáky Pállal, a Magyar Koalíció Pártja elnökével egyeztető tárgyalásokat folytatott az őszre tervezett határon túli fórum témáiról. Glatz Ferenc előterjesztette javaslatát a kisebbségi politizálás szakpolitikai megújításáról és egy új kisebbségpolitikai kódex összeállításáról. Az MTA Történettudományi Intézete igazgatójaként pedig találkozott Dušan Kováčcsal, a Szlovák Tudományos Akadémia volt alelnökével, hogy megvitassák a szeptember 24-i nemzetközi történész konferencia előkészületeit, és véglegesítsék a Glatz kezdeményezésére indított 1918–1920 közötti sorozat tematikáját.


A szlovák nyelvtörvényről és a Monarchia felbomlásáról

2009. július 21.
Megjelent Glatz Ferenc vezércikke Történetírásaink a felbomlásról, 1918–2008 címmel a História 2009/5–6. számában. Itt olvasható a történész véleménye (Történészek kontra politikusok) a szeptemberben hatályba lépő szlovák nyelvtörvényről is.

Újra kell építeni a gazdálkodási stratégiákat

2009. július 18.

Sárközy Tamás rektor meghívásának eleget téve Glatz Ferenc előadást tartott az Általános Vállalkozási Főiskola diplomaosztó ünnepségén Budapesten. A frissen végzett közgazdász képzettségű fiatalokat azzal biztatta, hogy napjaink pénzügyi világválságának korában alkotó évtizedek elé néznek: újra kell építeniük a gazdálkodási stratégiákat. Nemcsak globálisan, hanem helyi, lokális és üzemi szinten is. Kiemelte: a világgazdasági és európai tájékozottság a közgazdászok számára is egyre nélkülözhetetlenebb, dolgozzanak akár a legkisebb faluban vagy üzemi egységben is.


Kisebbségi és Országos Vidéki Fórum előkészítése

2009. július 6.

Glatz Ferenc Baján találkozott Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. A megbeszélésen kiértékelték a Glatz kezdeményezésére 2008. júliusban megtartott budapesti kisebbségi fórum tanulságait, s körvonalazták a második találkozó témáit, különös tekintettel a Kárpát-medencei magyarság nyelvhasználati igényeire és ezek érvényesülésének jogi-politikai feltételeire. Az eszmecserén hangsúlyosan szerepelt a határokon átnyúló együttműködés lehetősége, elsősorban a vidékfejlesztés és a vízgazdálkodás terén. (E kérdések kiemelten szerepelnek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat programjában is.) Glatz Ferenc és Pásztor István megállapodtak abban, hogy a kisebbségi politizálás szakpolitikai megújítása jegyében 2009 novemberében a Vajdaságban rendezik meg a következő Országos Vidéki Fórumot.


Tovább... »

 

    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 / 25